PORONO农村女人偷拍

<form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

  <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

  <th id="3nnnd"></th>

  <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
  <th id="3nnnd"></th>
  <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>

    Wycieczka po fabryce

    Firma Fabryka

    Za?o?ona w 1992 roku, o powierzchni 25000 metrów kwadratowych i powierzchni warsztatowej 18000 metrów kwadratowych, posiada dogodne po??czenia komunikacyjne i doskona?? lokalizacj? zaledwie 30 minut jazdy do Ningbo Lishe International Airport, a tylko 25 minut jazdy do portu Ningbo --- s?ynny mi?dzynarodowy port morski z przewag? brak zamulania, g??bokiej wodzie i wolne od lodu przez ca?y rok.

    Urz?dzenia produkcyjne

    NJMM ma zaawansowanych urz?dzeń, pe?noprawnym technologii, jak równie? bogaty wytwarzania i zarz?dzania, do?wiadczenie w obszarze prasy kraty spawane stali ponad 10 lat. NJMM jest jednym z kilku czo?owych producentów, którzy maj? ca?y proces produkcyjny od ?o?yska pasek do stali ocynkowanej kraty.

    SB5

    Obs?uga i doradztwo

    TheSzybki rozwój wspó?czesnej nauki i technologii, na rynku produktów i us?ug, które staj? si? coraz bardziej wymagaj?cy, w celu zapewnienia jako?ci us?ug pre-sprzeda?y, firma ma rygorystyczny proces selekcji nowych pracowników pracowników i dostarcza ró?norodne szkolenia zawodowego i mo?liwo?ci studiowania za granic? i personel techniczny. Firma ?wydajne i skuteczne, pierwszy klient” us?uga ma na celu zapewnienie profesjonalnego doradztwa i wsparcia technicznego dla klientów.

    Kontrola jako?ci

    Jako?? jest ?ycie, poczucie jako?ci jest dusz? ?ycia. Dlatego firma popraw? jako?ci produktu, oraz stworzy? ?wiadomo?? marki pe?nej jako?ci w pierwszej kolejno?ci. Firma z profesjonalnych narz?dzi do testowania jako?ci i personelu badawczego, celem jest zagwarantowanie jako?ci i zwi?kszenia konkurencyjno?ci przedsi?biorstw.


    WhatsApp czat online!
    PORONO农村女人偷拍
    <form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

     <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

     <th id="3nnnd"></th>

     <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
     <th id="3nnnd"></th>
     <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>